↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Acord de licență pentru utilizatorul final („Acord”)
EULA = End-User License Agreement

Ultima actualizare: 11.04.2023

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord de licență pentru utilizatorul final înainte de a face clic pe butonul „Sunt de acord”, de a utiliza eAdmitere.ro

Interpretare și definiții

Interpretare. Cuvintele a căror literă inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții. În sensul acestui Acord de licență pentru utilizatorul final:

 • „Acord” înseamnă acest Acord de licență pentru utilizatorul final care formează întregul acord între Dvs. și Companie cu privire la utilizarea Aplicației.
 • „Aplicație” înseamnă aplicația software furnizată de Companie utilizată de Dvs. prin contul unui Magazin de aplicații pe un Dispozitiv, numit eAdmitere.ro
 • „Magazin de aplicații” înseamnă serviciul de distribuție digitală operat și dezvoltat de DEFB Business SRL (eAdmitere.ro) prin intermediul căruia Aplicația este utilizată pe Dispozitivul dumneavoastră.
 • „Companie” (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Noștri” în acest Acord) se referă la DEFB Business SRL.
 • „Conținut” se referă la conținut, cum ar fi text, imagini sau alte informații care pot fi postate, încărcate, legate sau puse la dispoziție în alt mod de către Dvs., indiferent de forma conținutului respectiv.
 • „Țara” se referă la: România.
 • „Dispozitiv” înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Aplicația, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.
 • „Partajare în societate” Vă permite să partajați aplicațiile accesate prin Magazinul de aplicații cu alți membri ai societății, permițându-le să vizualizeze și să utilizeze aplicațiile eligibile pe Dispozitivele asociate acestora.
 • „Societate” se referă la orice formă de asociere și organizare așa cum este definită de Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificărileși completările ulterioare.
 • „Servicii terțe” înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date, informații, aplicații și alte servicii de produse) furnizate de o terță parte care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție de către Aplicație.
 • „Dvs.” înseamnă persoana care accesează sau utilizează Aplicația sau Societatea sau altă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană accesează sau utilizează Aplicația, după caz.

Confirmare. Făcând clic pe butonul „Sunt de acord” sau prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile acestui Acord. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord, nu faceți clic pe butonul „Sunt de acord”, nu accesați și nu utilizați Aplicația.

Acest Acord este un document legal între Dvs. și Companie și guvernează utilizarea de către dvs. a Aplicației puse la dispoziție de către Companie.

Acest Acord este doar între Dvs. și Companie și nu cu Magazinul de aplicații. Prin urmare, Compania este singura responsabilă pentru Aplicație și conținutul acesteia. Deși Magazinul de aplicații nu este parte la acest Acord, are dreptul de a-l aplica împotriva Dvs. în calitate de beneficiar terț în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a Aplicației.

Deoarece Aplicația poate fi accesată și utilizată de alți utilizatori prin, de exemplu, Partajare în societate / Grup de societăți sau achiziții în volum, utilizarea Aplicației de către acești utilizatori face obiectul în mod expres acestui Acord.

Aplicația vă este licențiată, nu vândută, de către Companie pentru utilizare strict în conformitate cu termenii acestui Acord.

Licență

Domeniul de aplicare al licenței. Compania Vă acordă o licență limitată revocabilă, neexclusivă, netransferabilă pentru a accesa și utiliza Aplicația strict în conformitate cu termenii acestui Acord.

Puteți utiliza Aplicația numai pe un Dispozitiv pe care îl dețineți sau îl controlați și în conformitate cu termenii și condițiile Magazinului de aplicații.

Licența care vă este acordată de către Companie este exclusiv în scopuri personale, necomerciale, strict în conformitate cu termenii acestui Acord.

Restricții de licență. Sunteți de acord să nu faceți și nu veți permite altora să:

 • Licențieze, vinde, închirieze, sub-închirieze, atribuie, distribuie, transmite, găzduiește, externalizează, dezvăluie sau exploatează în alt mod comercial Aplicația sau pune Aplicația la dispoziția oricărei terțe părți.
 • Eliminați, modificați sau ascundeți orice notificare de proprietate (inclusiv orice notificare privind drepturile de autor sau marcă comercială) a Companiei sau a afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau licențiatorilor Aplicației.
 • Interveniți, sub orice formă, folosind tehnologii actuale sau viitoare, asupra Aplicației, funcționalităților sau condițiilor de rulare implicite.
 • Reproduceți sau simulați design-ul sau funcționalitățile aplicației prin orice tehnologie actuală sau viitoare (inclusiv tehnologii de inginerie inversă, criptare / decriptare, compilare / decompilare, import / export, interpunere sau interceptare a comunicațiilor, modificare a codului sursă, fișiere executabile sau nu, baze de date ce intră în componența Aplicației  ș.a.m.d.)

Proprietate intelectuală. Aplicația, incluzând fără limitare toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sunt și vor rămâne proprietatea unică și exclusivă a Companiei.

Compania nu va fi obligată să vă despăgubească sau să vă apere cu privire la orice reclamație a terților care decurge din sau este legată de Aplicație. În măsura în care Compania este obligată să ofere despăgubiri conform legislației în vigoare, Compania, nu Magazinul de aplicații, va fi singurul responsabil pentru investigarea, apărarea, remedierea și soluționarea oricărei reclamații conform căreia Aplicația sau utilizarea de către Dvs. a acesteia încalcă orice drepturi pentru proprietate intelectuală aparținând unei terțe părți.

Modificări ale aplicației. Compania își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Aplicația sau orice serviciu la care se conectează, cu sau fără notificare și fără răspundere față de Dvs.

Actualizări ale aplicației. Compania poate oferi din când în când actualizări sau îmbunătățiri ale caracteristicilor/funcționalității Aplicației, care pot include corecții, remedieri de erori, actualizări, upgrade-uri și alte modificări.

Actualizările pot modifica sau șterge anumite caracteristici și/sau funcționalități ale Aplicației. Sunteți de acord că Compania nu are obligația de a (i) să vă furnizeze Actualizări sau (ii) să vă furnizeze sau să activeze în continuare caracteristici și/sau funcționalități specifice ale Aplicației.

În plus, sunteți de acord că toate actualizările sau orice alte modificări vor fi (i) considerate a constitui parte integrantă a Aplicației și (ii) supuse termenilor și condițiilor acestui Acord.

Întreținere și asistență. Compania nu oferă, în mod implicit, nicio întreținere sau asistență pentru accesarea și utilizarea Aplicației. Serviciile privind întreținerea sau asistența la accesarea și utilizarea Aplicației vor fi privite ca servicii auxiliare care nu sunt în mod implicit în sarcina Companiei. Aceste servicii pot fi externalizate și fac obiectul unui acord suplimentar. În măsura în care orice întreținere sau asistență este cerută de legea aplicabilă, Compania, nu Magazinul de aplicații, va fi obligată să furnizeze orice astfel de servicii de întreținere sau asistență.

Servicii de la terți. Aplicația poate afișa, include sau pune la dispoziție conținut terță parte (inclusiv date, informații, aplicații și alte servicii de produse) sau poate oferi link-uri către site-uri web sau servicii terțe.

Recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă pentru niciun serviciu terță parte, inclusiv pentru acuratețea, completitudinea, actualitatea, valabilitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestora. Compania nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de Dvs. sau de orice altă persoană sau entitate pentru orice Servicii ale terților.

Trebuie să respectați Termenii de acord ai terților aplicabili atunci când utilizați Aplicația. Serviciile terților și legăturile către acestea sunt furnizate numai pentru a vă oferi și Dvs. accesul și utilizarea acestora în întregime pe propriul risc și sub rezerva Termenilor și condițiilor acestor terți.

Termen și reziliere. Acest Acord va rămâne în vigoare până la rezilierea de către Dvs. sau Companie. Compania poate, la discreția sa, în orice moment și pentru orice motiv sau fără motiv, să suspende sau să rezilieze prezentul Acord cu sau fără notificare prealabilă.

Prezentul Acord se va rezilia imediat, fără o notificare prealabilă din partea Companiei, în cazul în care nu veți respecta vreo prevedere a acestui Acord. De asemenea, puteți rezilia acest Acord ștergând Aplicația și toate copiile acesteia de pe Dispozitivul dumneavoastră.

La rezilierea acestui Acord, veți înceta orice utilizare a Aplicației și veți șterge toate copiile Aplicației de pe Dispozitivul dumneavoastră.

Rezilierea acestui Acord nu va limita niciunul dintre drepturile sau remediile Companiei conform legii sau echității în cazul încălcării de către Dvs. (pe durata acestui Acord) a oricăreia dintre obligațiile dumneavoastră conform prezentului Acord.

Despăgubiri. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Compania și acționarii, filialele, afiliații, funcționarii, angajații, agenții, partenerii și licențiatorii (dacă există) săi de răspundere pentru orice pretenție sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, din cauza sau care rezultă din: (a) utilizarea Aplicației; (b) încălcarea prezentului acord sau a oricărei legi sau reglementări; sau (c) încălcarea oricărui drept al unei terțe părți.

Fără garanții. Aplicația vă este furnizată „AȘA CUM ESTE” (“AS IS”) și „ÎN LIMITA DISPONIBILITĂȚII” (“AS AVAILABLE”) și cu toate defecțiunile și defectele fără garanție de niciun fel. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele afiliaților săi, licențiatorilor și furnizorilor de servicii, declină în mod expres orice garanție, fie că este expresă, implicită, statutară sau de altă natură, cu privire la Aplicație, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare, precum și garanțiile care pot apărea din cursul tranzacției, cursul performanței, utilizarea sau practica comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Aplicația va îndeplini cerințele dumneavoastră, va obține rezultatele dorite, va fi compatibilă sau va funcționa cu orice alt software, hardware, aplicație, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau va fi fără erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici oricare dintre furnizorii companiei nu oferă nicio declarație sau garanție de orice fel, expresă sau implicită: (i) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea Aplicației, sau la informații, conținut și materiale sau produse incluse în aceasta; (ii) că Aplicația va funcționa neîntrerupt sau fără erori; (iii) cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricărei informații sau conținut furnizate prin Aplicație; sau (iv) că Aplicația, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Companiei sunt lipsite de viruși, scripturi, troieni, viermi, malware, bombe cu ceas (viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs) sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau toate excluderile și limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune vor fi aplicate în cea mai mare măsură aplicabilă conform legislației în vigoare. În măsura în care există o garanție conform legii care nu poate fi eliminată, Compania, nu Magazinul de aplicații, va fi singurul responsabil pentru această garanție.

Limitare a răspunderii. În ciuda oricăror daune pe care le-ați putea suferi, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a acestui Acord și remediul dumneavoastră exclusiv pentru toate cele de mai sus vor fi limitate la suma plătită efectiv de dvs. pentru Aplicație sau prin intermediul Aplicației.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în nici un caz Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune speciale, incidentale, indirecte sau consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de profit, pierderea de date sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămarea personală, pierderea confidențialității care rezultă din sau în orice fel legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Aplicația, software-ul terților și/sau hardware-ul terților utilizate cu Aplicația sau altfel, în legătură cu orice prevedere a acestui Acord), chiar dacă Compania sau orice furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul esențial.

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel încât limitarea sau excluderea de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dvs.

Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că Magazinul de aplicații, filialele și afiliații săi și licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de Dvs. în temeiul vreunei teorii a răspunderii pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, cu consecințe speciale sau exemplare care ar putea fi suferite de Dvs., inclusiv orice pierdere de date, indiferent dacă Magazinul de aplicații sau reprezentanții săi au fost anunțați sau ar fi trebuit să fie conștienți de posibilitatea ca astfel de pierderi să apară.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate. În cazul în care orice prevedere a acestui acord este considerată inaplicabilă sau invalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legea aplicabilă, iar prevederile rămase vor continua să-și producă efectele.

Renunțare. Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul document, eșecul de a exercita un drept sau de a solicita îndeplinirea unei obligații în temeiul prezentului acord nu va afecta capacitatea unei părți de a-și exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de îndeplinire în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu va constitui o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Revendicări despre produse. Compania nu oferă nicio garanție cu privire la Aplicație. În măsura în care aveți vreo reclamație care decurge din sau este legată de utilizarea de către Dvs. a Aplicației, Compania, nu Magazinul de aplicații, este responsabilă pentru soluționarea oricăror astfel de revendicări, care pot include, dar fără a se limita la: (i) orice pretenții de răspundere pentru produse; (ii) orice pretenție conform căreia Aplicația nu se conformează oricărei cerințe legale sau de reglementare aplicabile; și (iii) orice reclamație care decurge din protecția consumatorilor sau din legislația similară.

Conformitate legală. Dumneavoastră declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernului Țării sau care a fost desemnată de guvernul Țării ca țară „sprijinitoare a terorismului” și (ii) nu sunteți enumerate pe orice listă guvernamentală a Țării ca partener interzis sau restricționat.

Modificări aduse acestui acord. Compania își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica sau înlocui prezentul Acord în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom furniza un preaviz cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce constituie o modificare materială va fi stabilit la discreția exclusivă a Companiei.

Continuând să accesați sau să utilizați Aplicația după ce orice revizuire intră în vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, nu mai sunteți autorizat să utilizați Aplicația.

Legea aplicabilă. Legile Țării, excluzând regulile privind conflictele de legi, vor guverna acest Acord și utilizarea de către Dvs. a Aplicației. Utilizarea de către Dvs. a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, naționale sau internaționale.

Întregul acord. Acordul constituie întregul acord dintre Dvs. și Companie cu privire la utilizarea de către Dvs. a Aplicației și înlocuiește toate acordurile scrise sau orale anterioare și contemporane dintre Dvs. și Companie.

Este posibil să fiți supus unor termeni și condiții suplimentare care se aplică atunci când utilizați sau achiziționați serviciile altei Companii, pe care Compania vi le va furniza în momentul unei astfel de utilizări sau achiziții.

Completări. Prezentul Acord se completează în mod corespunzător cu prevederile:

Contactează-ne. Dacă aveți întrebări despre acest acord, ne puteți contacta:

 • Vizitând această pagină de pe site-ul nostru web: eAdmitere.ro
 • Trimițându-ne un e-mail la adresa: info [at] eadmitere.ro