↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de poliție

Per Scientiam Pro Patria

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Poliție

Facultatea de Poliție s-a înființat în anul 2021, ca urmare a reorganizării Facultății de Poliție, Facultății de Jandarmi, Facultății de Poliție de Frontieră și a Facultății de Științe Juridice și Administrative, preluând atribuțiile formative, elementele de structură și personalul acestora.

Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, respectiv domeniul „Drept”, specializarea „Drept”.

Facultatea de Poliţie formează ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, imigrări, penitenciare, informaţii dar şi pentru alte structuri specializate din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, prin studii universitare de licenţă, după cum urmează:

  • Cu durata de 4 ani – la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental „științe sociale”, ramura „științe juridice”, domeniul de studii universitare de licență „Drept”, specializarea „Drept”
  • Cu durata de 3 ani – la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental „științe sociale”, ramura „Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine și siguranță publică”.

Totodată, în cadrul Facultății de Politie se organizează studii universitare de masterat pentru specializarea absolvenților în domenii de interes ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și studii universitare de masterat în domenii de contact cu cele de licență, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.

Pe lângă pregătirea de specialitate absolut necesară profesiei, studenţii Facultăţii de Poliţie beneficiază şi de o solidă pregătire juridică, studiind, pe durata anilor de studii, discipline precum: Drept penal, Drept procesual penal, Drept civil, Drept procesual civil, Drept comercial, Drept constituţional, Drept administrativ, Drept internațional public etc.

Cadrele didactice ale Facultății sunt specializate în domeniile de predare, ocupând posturile didactice în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale.

Nu le oferim studenților doar o educație, ci experiențe care îi pregătesc pentru succesul în carieră. Îi ajutăm să reușească, să descopere un domeniu de care sunt pasionați și pe care îndrăznesc să îl conducă.