↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Mergi înapoi la eAdmitere.ro, cel mai bun site de teste și subiecte pentru admiterea în poliție.
Raționament logic
teste admitere,subiecte admitere,grile,teste grila

Timpul alocat rezolvării este de 1 oră (60 de minute)

Timpul alocat a expirat.


↬ Subiecte reale care au făcut parte, în anii anteriori, din testele oficiale folosite de instituții din sistem.

Pentru "Raționament logic", versiunea completă include un număr de 311 subiecte unice.

↬ Testul demonstrativ conține 20 de întrebări selectate aleatoriu dintr-un total de 30 subiecte. Pentru fiecare întrebare a testului sunt prevăzute 4 variante de răspuns. Dintre aceste variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. La final, sunt afișate răspunsurile corecte.

Testul poate fi generat de câte ori ai nevoie. La fiecare reluare, setul de subiecte este "amestecat". Chiar și răspunsurile își schimbă ordinea. În felul acesta ne asigurăm că nu-ți scapă nimic.

1 / 20

1. Obversa propoziției: "Toți elevii sunt harnici" este:

2 / 20

2. Dacă termenului "agent de poliție" i se adaugă proprietatea din Câmpina, atunci:

3 / 20

3. Indicați predicatul logic din afirmația: "Nimeni nu este născut învățat."

4 / 20

4. Termenul "Albă ca Zăpada" este, din punct de vedere extensional:

5 / 20

5. Raționamentul Dacă unele lebede sunt albe, atunci toate lebedele sunt albe, este un exemplu de:

6 / 20

6. Termenii roșu şi verde, ca specii ale genului culoare, se află în raport de:

7 / 20

7. Dintre următorii cuantori de cantitate care este cel particular întâlnit în structura unei propoziții categorice:

8 / 20

8. Raționamentul dacă fiecare sportiv este disciplinat, atunci toți sportivii sunt disciplinați este un exemplu de:

9 / 20

9. După intensiune, termenul "tren de marfă", este:

10 / 20

10. Formula propoziției categorice: "Unii copii sunt ascultători." este:

11 / 20

11. Contrara propoziției: "Niciun roman nu este nuvelă" este:

12 / 20

12. Alege dintre perechile prezentate mai jos pe cea care este în raport de contrarietate:

13 / 20

13. Propoziția: "Toți sunt egali în fața legii." este:

14 / 20

14. Contradictoria propoziției Niciun pește nu este reptilă, este:

15 / 20

15. După extensiune, termenul Sirena Ariel este:

16 / 20

16. Termenii "soldat" și "ostaș" se găsesc în raport de:

17 / 20

17. Se dă afirmația: "Unii elevi sunt silitori". Care dintre următoarele negații este corectă:

18 / 20

18. Intensiunea termenului "calculator" este formulată în varianta:

19 / 20

19. Formula propoziției categorice: "Niciun vultur nu este mamifer." este:

20 / 20

20. Supraalterna propoziţiei Unii oameni nu sunt cinstiți, este:

Exit