↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Mergi înapoi la eAdmitere.ro, cel mai bun site de teste și subiecte pentru admiterea în poliție.
Legislație
teste admitere,subiecte admitere,grile,teste grila

Timpul alocat rezolvării este de 1 oră (60 de minute)

Timpul alocat a expirat.


↬ Subiecte reale care au făcut parte, în anii anteriori, din testele oficiale folosite de instituții din sistem.

Pentru "Legislație specifică", versiunea completă include un număr de 516 subiecte unice.

↬ Testul demonstrativ conține 20 de întrebări selectate aleatoriu dintr-un total de 30 subiecte. Pentru fiecare întrebare a testului sunt prevăzute 3 sau 4 variante de răspuns. Dintre aceste variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. La final, sunt afișate răspunsurile corecte.

Testul poate fi generat de câte ori ai nevoie. La fiecare reluare, setul de subiecte este "amestecat". Chiar și răspunsurile își schimbă ordinea. În felul acesta ne asigurăm că nu-ți scapă nimic.

1 / 20

1. Predarea cadavrelor animalelor ridicate de către polițiști din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase în urma comiterii unor infracțiuni prevăzute de Legea 407/2006 se face la:

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

2 / 20

2. Subiecții procesuali principali sunt:

3 / 20

3. În cazul desistării şi împiedicării producerii rezultatului:

4 / 20

4. Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categori de persoane:

5 / 20

5. Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:

6 / 20

6. Pentru depistarea deţinătorilor ilegali de arme şi muniţii, a altor persoane din legătura acestora, precum şi a celor predispuse la săvârşirea de infracţiuni pe această linie, pot fi exploatate datele rezultate din:

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

7 / 20

7. Infracțiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și prin omisiune, când:

8 / 20

8. Constituie obiect al probei în cadrul procesului penal:

9 / 20

9. Accesul la informaţii clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care:

10 / 20

10. În raport de importanţa pe care o au pentru securitatea naţională şi de consecinţele ce s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate, informaţiile sunt clasificate în:

11 / 20

11. Reţinerea se poate dispune:

12 / 20

12. Definiția armei de foc este:

13 / 20

13. Constituie sancţiune disciplinară care poate fi aplicată poliţiştilor:

14 / 20

14. În dosarele penale în care făptuitorul este indicat în sesizare, planul de cercetare se întocmește:

15 / 20

15. Valabilitatea permisului de armă este de:

16 / 20

16. Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul

17 / 20

17. În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:

18 / 20

18. Vânătoarea se practică cu:

19 / 20

19. Organele judiciare care efectuează percheziţia pot folosi forţa, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde într-un domiciliu în următoarele situaţii:

20 / 20

20. Există intenție depășită:

Exit