↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Mergi înapoi la eAdmitere.ro, cel mai bun site de teste și subiecte pentru admiterea în poliție.
Legislație
teste admitere,subiecte admitere,grile,teste grila

Timpul alocat rezolvării este de 1 oră (60 de minute)

Timpul alocat a expirat.


↬ Subiecte reale care au făcut parte, în anii anteriori, din testele oficiale folosite de instituții din sistem.

Pentru "Legislație specifică", versiunea completă include un număr de 496 subiecte unice.

↬ Testul demonstrativ conține 20 de întrebări selectate aleatoriu dintr-un total de 30 subiecte. Pentru fiecare întrebare a testului sunt prevăzute 3 sau 4 variante de răspuns. Dintre aceste variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. La final, sunt afișate răspunsurile corecte.

Testul poate fi generat de câte ori ai nevoie. La fiecare reluare, setul de subiecte este "amestecat". Chiar și răspunsurile își schimbă ordinea. În felul acesta ne asigurăm că nu-ți scapă nimic.

1 / 20

1. Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul

2 / 20

2. Autor este persoana care:

3 / 20

3. Măsurile asigurătorii constau în:

4 / 20

4. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului poate avea loc:

5 / 20

5. În funcţie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care pot fi autorizate să funcţioneze, după cum urmează:

6 / 20

6. Reţinerea se poate dispune:

7 / 20

7. În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:

8 / 20

8. Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:

9 / 20

9. Predarea cadavrelor animalelor ridicate de către polițiști din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase în urma comiterii unor infracțiuni prevăzute de Legea 407/2006 se face la:

10 / 20

10. Accesul la informaţii clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care:

11 / 20

11. Constituie obiect al probei în cadrul procesului penal:

12 / 20

12. În raport de importanţa pe care o au pentru securitatea naţională şi de consecinţele ce s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate, informaţiile sunt clasificate în:

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

13 / 20

13. Infracțiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și prin omisiune, când:

14 / 20

14. Constituie sancţiune disciplinară care poate fi aplicată poliţiştilor:

15 / 20

15. Definiția armei de foc este:

16 / 20

16. Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale se realizează de către:

17 / 20

17. Orice persoană este considerată nevinovată până la:

18 / 20

18. Înregistrarea actului de sesizare se face într-un termen de:

19 / 20

19. Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categori de persoane:

20 / 20

20. Vânătoarea se practică cu:

Exit