↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Mergi înapoi la eAdmitere.ro, cel mai bun site de teste și subiecte pentru admiterea în poliție.
Istoria românilor
teste admitere,subiecte admitere,grile,teste grila

Timpul alocat rezolvării este de 1 oră (60 de minute)

Timpul alocat a expirat.


↬ Subiecte reale care au făcut parte, în anii anteriori, din testele oficiale folosite de instituții din sistem.

Pentru "Istoria românilor", versiunea completă include un număr de 1.712 subiecte unice.

↬ Testul demonstrativ conține 20 de întrebări selectate aleatoriu dintr-un total de 30 subiecte. Pentru fiecare întrebare a testului sunt prevăzute 4 variante de răspuns. Dintre aceste variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. La final, sunt afișate răspunsurile corecte.

Testul poate fi generat de câte ori ai nevoie. La fiecare reluare, setul de subiecte este "amestecat". Chiar și răspunsurile își schimbă ordinea. În felul acesta ne asigurăm că nu-ți scapă nimic.

1 / 20

1. Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Semnarea Actului final al Conferinței de la Helsinki ;
B. Mihail Gorbaciov devine secretar general al PCUS;
C. România pierde clauza națiunii celei mai favorizate.

2 / 20

2. Constituția din 1938 stabilea exercitarea puterii legislative de către:

3 / 20

3. Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Miron Costin demonstrează latinitatea românilor în "De neamul moldovenilor";
B. Anton Verancsics susține romanitatea românilor în "Descrierea Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești";
C. Antonio Bonfini a scris "Decadele".

4 / 20

4. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

Extinderea autorității maghiare asupra Transilvaniei a fost inițiată de regele Bela al IV-lea; Linia Oltului este atinsă de maghiari în jurul anului 1150.

5 / 20

5. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

La 3/15 februarie 1880 un grup de oameni politici a pus bazele Partidului Conservator; Din decembrie 1880, lider al partidului a devenit Manolache Costache Epureanu până în 1899 la moartea sa.

6 / 20

6. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

România a fost acceptată la tratativele de pace de la San Stefano deoarece a contribuit din plin pe plan militar la înfrângerea Turciei; Prin Tratatul de pace de la Berlin statul român a fost obligat să răscumpere acțiunile Societății Strousberg și să modifice articolul 7 din Constituție.

7 / 20

7. În opinia istoricului K. Horedt extinderea autorității ducale și apoi regale maghiare a atins valea Târnavei Mari în jurul anului:

8 / 20

8. Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Vizita lui Gheorghe Gheorghiu Dej în Iugoslavia și încheierea acordului pentru construirea complexului hidroenergetic de la Porțile de Fier;
B. Vizita președintelui Charles de Gaulle în România;
C. România este aleasă vicepreședinte a celei de a XIV-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

9 / 20

9. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

După Tratatul de la Adrianopol reorganizarea celor două Principate a fost încredințată Rusiei care a impus Regulamentele Organice; Acestea au intrat în vigoare în iulie 1831 în Moldova și în ianuarie 1832 în Țara Românească.

10 / 20

10. Delegația română participantă la Conferința de pace de la Paris din 1946-1947 a fost condusă de:

11 / 20

11. Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. este menționat Mercurius, princeps Ultrasilvanus;
B. apare în documente Leustachius, comite de Dăbâca;
C. este consemnată în izvoare Țara Făgărașului.

12 / 20

12. Personalitate care în 1920 aprecia că statul român nu poate fi decât un stat țărănesc:

13 / 20

13. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

După 1960 politica externă românească se reorientează către Occident; În 1967 România stabilea relații diplomatice cu Bonn-ul.

14 / 20

14. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

Constituția din aprilie 1948 a reprezentat instrumentul legal prin care s-a pregătit trecerea întregii economii sub controlul statului; Art. 11 stabilea că mijloacele de producție, băncile și societățile de asigurare pot deveni proprietatea statului, când interesul general o cere.

15 / 20

15. Sindicatul liber "Solidaritatea" condus de Lech Walesa a fost creat în anul:

16 / 20

16. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

Crearea CAER în decembrie 1949 era destinată fluidizării relațiilor comerciale și colaborării economice și tehnico-științifice dintre statele fondatoare; Podul de la Giurgiu-Ruse reprezintă un prim rezultat al activității CAER.

17 / 20

17. Ion Vodă cel Viteaz a fost învins din cauza trădării boierimii în bătălia de la:

18 / 20

18. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi alegeți varianta corectă.

În 1935 C. C. Giurescu susținea că majoritatea locuitorilor Daciei romane au constituit-o dacii și că "romanismul a biruit în Dacia fiindcă el a câștigat pe autohtoni"; În etapa prosovietică a comunismului din România influența dacă a fost exagerată, deși romanitatea românilor nu a fost negată.

19 / 20

19. Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. formarea Partidului Național Moldovenesc la Chișinău;
B. crearea Consiliului Național Român condus de Iancu Flondor;
C. proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești.

20 / 20

20. Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Nicolaus Olahus - "Hungaria";
B. Dimitrie Cantemir - "Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor";
C. Diaconul Coresi - "Psaltirea".

Exit