↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldeşti

Audacia Et Devotio

Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldești-Scăeni

Înfiinţarea Şcolii Militare de Subofiţeri de Pompieri la data de 15.02.1986, în baza Ordinului Ministrului de Interne nr.I/05407, a răspuns unei necesitaţi a Corpului Pompierilor Militari: aceea de a-şi forma o reţea proprie de unităţi de învăţământ în care să fie pregătite cadre competente şi competitive valoric, adaptabile la schimbările structurale din viaţa socio-economică a României, capabile de o amplă deschidere către viata comunităţii şi, nu în ultimul rând, apărătoare ale valorilor democraţiei şi umanismului, ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti are misiunea de a asigura formarea profesională a personalului I.G.S.U./ M.A.I. în context formal și nonformal, în domeniul managementului situațiilor de urgență, pe baza standardelor de pregătire profesională, prin formare inițială și continuă în scopul dobândirii și dezvoltării competențelor profesionale necesare îndeplinirii misiunilor și atribuțiilor postului, precum și evoluției în cariera militară.

Integrată sistemului de formare profesională care asigură Ministerului Afacerilor Interne personal bine pregătit, competent, orientat spre succes şi integru, dedicat în mod conştient interesului comun al organizaţiei şi capabil să-şi îndeplinească responsabilităţile cu respectarea celor mai înalte valori sociale şi instituţionale, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” trebuie să răspundă următoarelor obiective generale:

a) Ridicarea nivelului de profesionalism a personalului IGSU prin asigurarea formării iniţiale şi continue la nivelul standardelor europene în domeniu;

b) Sporirea eficacităţii sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului prin raportare la necesitatea de amplificare a capacităţii de îndeplinire a misiunii, scopului şi obiectivelor ce îi sunt stabilite în cadrul instituţiei;

c) Asigurarea eficienţei optime a sistemului de formare a personalului prin obţinerea unui raport avantajos resurse alocate – rezultate, dar şi prin punerea, totodată, în evidenţă a efectelor negative pe care le poate genera lipsa de pregătire.

La absolvirea școlii, în funcţie de media de absolvire şi opţiune, se asigură repartiția în structurile operative și unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și alte structuri operative ale M.A.I.

Finalizarea programului de pregătire presupune promovarea examenului de absolvire, în urma căruia se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ şi DIPLOMĂ DE GRAD.

În cadrul „Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență” elevii pot obține Certificatul de absolvire care atestă dobândirea competenței profesionale de paramedic.

Răspunzând nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul şcolii se desfăşoară cursuri de pregătire pentru conducători auto autorizate, în vederea obţinerii permisului de conducere categoria „C”.