↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Mergi înapoi la eAdmitere.ro, cel mai bun site de teste și subiecte pentru admiterea în poliție.
Matematică
teste admitere,subiecte admitere,grile,teste grila

Timpul alocat rezolvării este de 1 oră (60 de minute)

Timpul alocat a expirat.


↬ Subiecte reale care au făcut parte, în anii anteriori, din testele oficiale folosite de instituții din sistem.

Pentru "Matematică", versiunea completă include un număr de 483 subiecte unice.

↬ Testul demonstrativ conține 20 de întrebări selectate aleatoriu dintr-un total de 30 subiecte. Pentru fiecare întrebare a testului sunt prevăzute 4 variante de răspuns. Dintre aceste variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. La final, sunt afișate răspunsurile corecte.

Testul poate fi generat de câte ori ai nevoie. La fiecare reluare, setul de subiecte este "amestecat". Chiar și răspunsurile își schimbă ordinea. În felul acesta ne asigurăm că nu-ți scapă nimic.

1 / 30

1. Numărul soluțiilor reale ale ecuației $(2^x-8)(4^x+2^{x+1}-3)=0$ este:

2 / 30

2. Suma soluțiilor reale ale ecuației $x+5=5\sqrt{x+1}$ este:

3 / 30

3. Numărul real $x$ pentru care matricea $A=\begin{pmatrix}3&x&2\\-5&-1&x\\0&2&1\end{pmatrix}$ nu este inversabilă este:

4 / 30

4. Se consideră matricea $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$. Matricea $B=A\cdot A+A+I_3$, unde $I_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, este:

5 / 30

5. Rezultatul calculului $\frac{P_5\cdot A_5^3}{C_5^3\cdot C_5^2}$ este egal cu:

6 / 30

6. Mulțimea numerelor reale nenule $m$ pentru care punctul $A(m+1,0)$ se află pe reprezentarea grafică a funcției $f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}, f(x)=mx-2$ este:

7 / 30

7. Numărul real nenul $a$ pentru care funcția $f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}, f(x)=ax^2+2(a-2)x+a-4$ are valoarea minimă egală cu $-4$ este egal cu:

8 / 30

8. Mulțimea valorilor reale ale lui $x$ pentru care $x^2+x+1\leq 5-2x$ este:

9 / 30

9. Numărul real $a$ pentru care $\int\limits_{0}^{1}\frac{(x+1)^2+1}{x+1}dx=\frac{3}{2}+ln(a+1)$ este egal cu:

10 / 30

10. Fie funcțiile $f:(0,+\infty)\to \mathbb{R}, f(x)=\frac{ln\text{ x }}{x}$ și $g:(0,+\infty)\to \mathbb{R}, g(x)=\frac{1}{x}$. Atunci $\int\limits_1^e(g(x)-f(x))dx$ este:

11 / 30

11. Valoarea limitei $\lim\limits_{x\to 1}\big(\frac{2}{1-x}-\frac{4}{1-x^2}\big)$ este:

12 / 30

12. Modulul numărului complex $z=\frac{1-2i}{2+i}$ este:

13 / 30

13. Rezultatul calculului $log_3\frac{1}{2}+log_3\frac{2}{3}+...+log_3\frac{80}{81}$ este:

14 / 30

14. Numărul real $a$ pentru care funcția $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, F(x)=(a-1)x^3+(a+1)x^2+3x+a$ este o primitivă a funcției $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},f(x)=3x^2+6x+3$ este:

15 / 30

15. În progresia geometrică $(b_n)_{n\geq 1}$, al doilea termen este $b_2=3$. Atunci, produsul primilor trei termeni ai progresiei este egal cu:

16 / 30

16. Pe $\mathbb{R}$ se consideră legea de compoziție $x * y = 3xy - 3x - 3y + 4$. Soluțiile reale ale ecuației $x * x = 4$ sunt:

17 / 30

17. Restul împărțirii polinomului $f = 3X^3 - 2X^2 + 4X - 5\in\mathbb{R}[X]$ la polinomul $g =X+ 1$ este:

18 / 30

18. Fie matricele $A =\begin{pmatrix}3&4\\2&3\end{pmatrix}$ și $B =\begin{pmatrix}1&2\\1&1\end{pmatrix}$. Matricea $X\in M_2(\mathbb{R})$ astfel încât $A\cdot X = B$ este:

19 / 30

19. În reperul cartezian $xOy$ se consideră punctele $A(2; m)$, $B(m; m + 2)$ și $C(3; -1)$. Valorile reale ale parametrului $m$ pentru care punctele sunt coliniare sunt:

20 / 30

20. Câtul împărțirii polinomului $f = 2X^3 - X^2- 2X + 4 \in \mathbb{R}[X]$, la polinomul $g = X^2- X - 1 \in\mathbb{R}[X]$ este:

21 / 30

21. Fie matricea $A =\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$. Matricea $B=A^2-2A$ este:

22 / 30

22. Se consideră funcțiile $f, g :\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f (x) = 2 - 3x$ şi $g(x) = x + 1$. Coordonatele punctului de intersecție a graficelor celor două funcții este:

23 / 30

23. Se consideră funcția $f: [0,\infty)\to\mathbb{R}$; $f(x)=\sqrt{x}$. Valoarea calculului $f(2) \cdot f(18)$ este:

24 / 30

24. Valorile reale ale parametrului $m$, pentru care graficul funcției $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + mx + 4$ este tangent axei $Ox$, sunt:

25 / 30

25. Rezultatul calculului $log_3(\sqrt{37}+\sqrt{34})+log_3(\sqrt{37}-\sqrt{34})$ este:

26 / 30

26. Fie ecuația $x^2- 2mx + 1 = 0$, unde $m\in\mathbb{R}$. Mulțimea valorilor reale ale parametrului $m$, pentru care ecuația are două soluții reale distincte este:

27 / 30

27. Vârful parabolei asociate funcției $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x) = x^2- 2x + 1$, are coordonatele:

28 / 30

28. Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $\begin{vmatrix}x&1&1\\1&x&1\\1&1&x\end{vmatrix}=0$ este:

29 / 30

29. Se consideră sistemul $\begin{cases}4x -y + mz = 1\\3x -2y + 4z = 3\\x+ y + 2z = m + 1\end{cases}$, unde $m\in\mathbb{R}$. Valoarea reală a parametrului $m$, pentru care tripletul $(-1, 1, 2)$ este soluție a sistemului este:

30 / 30

30. Pe $\mathbb{R}$ se definește legea de compoziție asociativă $x * y = (x + 4)(y + 4) -4$. Soluția reală a ecuației $x * x * x = -4$ este:

Exit