↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani

Lex et Ordo

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgășani

Înfiinţată la 1 iulie 1938, Şcoala de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani este una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ ale Jandarmeriei Române, care pregăteşte subofițeri jandarmi, în vederea acoperirii cu resursă umană a misiunilor specifice Jandarmeriei Române: apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, a proprietății publice și private, menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional, paza, protecția şi apărarea obiectivelor, bunurilor şi persoanelor.

Misiunea școlii este de a asigura formarea inițială pentru clasificarea – Subofițer de Jandarm – nivel 5 avansat și după caz, formarea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu obiectivele de formare și standardele de evaluare a calității educației.

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani își propune prin profesionalism, performanță maximă, obiectivitate și corectitudine să ofere pe termen lung un sistem educațional care să garanteze o formare profesională de calitate, potrivit standardelor de pregătire profesională, în raport cu cerințele și performanțele solicitate prin atribuțiile posturilor și funcțiilor asociate acestora (conform standardelor ocupaționale) în vederea îndeplinirii misiunilor, încredințate Jandarmeriei Române, în condiții de eficacitate și eficiență.

Curriculum-ul centrat pe competenţe reprezintă organizarea curriculum-ului pornind de la identificarea condiţiilor în care vor fi dezvoltate diferite roluri sociale şi profesionale ale viitorului absolvent. Curriculum-ul centrat pe competenţe pentru şcolile postliceale s-a realizat conform Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3973/ 2005 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului pentru învăţământul postliceal, a Reperelor metodologice pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului la învăţământul postliceal şi a standardelor de pregătire profesională.

Modulele construite pornind de la aceste standarde asigură împreună cu planul de învăţământ curriculum-ul scris.

Curriculumul este astfel elaborat încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, continuitate, permeabilitate, actualitate, extensie, echilibru, flexibilitate.