↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de pompieri

Per Scientiam Pro Patria

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri

Facultatea de Pompieri este o instituție militară de învățământ superior care asigură formarea inițială și continuă la nivel universitar pentru unitățile operative ale I.G.S.U. (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență).

Formarea viitorilor ofițeri în Facultatea de Pompieri are un caracter complex și original, care nu se suprapune cu niciun program de pregătire din alte instituții de învățământ superior de stat sau particular din țară.

Obiectivul Facultății de Pompieri este acela de a educa și forma absolvenți care să fie: buni lideri militari, adică persoane care motivează și comandă oameni, controlează situații și coordonează resurse prin exercitarea competențelor de conducere și de management al situațiilor de urgență și, în același timp, buni ingineri de instalații pentru construcții – pompieri (inspectori de prevenire care avizează și/sau autorizează construcțiile și instalațiile pentru cerința esențială securitate la incendiu), adică persoane care pot gestiona activități sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă imprevizibile.

Principalul obiectiv al educației inginerești este de a forma ingineri capabili să rezolve probleme industriale. Educația inginerească are scopul de a furniza competențele de utilizare inginerească a tehnicii de vârf. Aceasta presupune că absolventul, după câțiva ani de experiență profesională practică, va avea abilitatea să dezvolte schițe și procese noi, dar și noi produse. Se așteaptă ca acesta să fie capabil să adune cunoștințe din literatura tehnico-științifică internațională în domeniul profesional și să le transforme în aplicații tehnice.

Pe de altă parte, leadership-ul este dimensiunea definitorie a ofițerului, iar aceasta se concretizează în capacitatea de a planifica, organiza, de a lua decizii juste și la momentul potrivit, de a-și asuma răspunderea propriilor decizii, de a motiva și de a coordona oamenii din subordine.

Ofițerul trebuie să fie un bun specialist și instructor, să dea dovadă de competență și de corectitudine, să adere la valorile naționale și universale, să aibă capacitatea de a se adapta rapid la schimbările din jurul său.

Nu le oferim studenților doar o educație, ci experiențe care îi pregătesc pentru succesul în carieră. Îi ajutăm să reușească, să descopere un domeniu de care sunt pasionați și pe care îndrăznesc să îl conducă.

La absolvirea facultății, se acordă gradul militar de ofițer de pompieri (sublocotenent), iar repartiția tinerilor absolvenți se asigură în totalitate în unitățile și subunitățile de pompieri (situații de urgentă) și se face în raport cu dinamica resurselor umane în I.G.S.U., media de absolvire, cât și în funcție de opțiunile acestora.

Ca și avantaje sociale la absolvire se regăsesc: loc de muncă asigurat prin repartiție, salariu decent și un statut social deosebit. În schimb, există și unele restricții datorate naturii profesiei.