↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” - Cluj Napoca

Calea către siguranță și încredere începe cu noi

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” - Cluj Napoca

Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” din municipiul Cluj-Napoca a fost înfiinţată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, care a intrat în vigoare la 01.08.2004, dată cu care şi-au început efectiv activitatea cadrele ce au ocupat funcţiile din organigrama unităţii.

Şcoala face parte din structura unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi de Ministerul Afacerilor Interne.

Inspectoratul General al Poliţiei Române, căruia i se subordonează unitatea, stabileşte profilul profesional al absolvenţilor, standardele ce trebuiesc respectate în procesul de formare a personalului.

Admiterea în învăţământul postliceal din Ministerul Afacerilor Interne se face prin concurs. Condiţiile de înscriere, modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se reglementează prin ordine ale Ministerului Afacerilor Interne şi metodologii elaborate în acest sens.

Obiectivul general al Şcolii constă în pregătirea elevilor pentru a deveni poliţişti capabili să-şi exercite atribuţiile specifice pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, proprietăţii publice şi private, asigurarea şi respectarea ordinii publice, descoperirea infracţiunilor, în conformitate cu prevederile Constituţiei şi a actelor normative în vigoare.

Elevul trebuie să dobândească abilităţi de acţiune pe baza şi în exercitarea legii, cu respectarea principiilor care guvernează conduita profesională a poliţistului, să-şi dezvolte spiritul de responsabilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i vor fi conferite la numirea în funcţia de agent de poliţie, iar totodată să-şi formeze convingeri temeinice de cinste, corectitudine, sinceritate, precum şi capacităţi psihice de rezistenţă la presiunile specifice muncii de poliţie, la provocări, tentaţii şi acte de corupţie.

Școala dispune de săli de clasă, bibliotecă, laboratoare și un amfiteatru cu o capacitate de 320 locuri, utilate cu mobilier modern, sistem de aer condiționat, aparatură audio-video de ultima generație, condiții care permit susținerea unor cursuri, conferințe, colocvii la standarde europene.

Activitățile didactice beneficiază de suportul unor dotări deosebite: centru de simulare, simulator de tragere, simulator mobil de derapaj lateral, sală de sport, bază sportivă.