↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea

Honor Et Dignitas

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „AVRAM IANCU” Oradea face parte din structura unităților de învățământ ale M.A.I. și funcționează în baza legislației generale și speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și M.A.I..

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, căruia i se subordonează școala, stabilește profilul profesional al absolvenților bazat pe standardele de competență ce trebuie realizate prin procesul de învățământ.

Încă de înființare, școala se bucură de o apreciere deosebită din parte Ministerului Administrației și Internelor și a I.G.P.F. datorită rezultatelor bune și foarte bune obținute în procesul de învățământ de către promoțiile de elevi, cursanți și militari cu termen redus care au frecventat cursurile școlii.

Admiterea în învățământul postliceal din M.A.I. se face prin concurs. Condițiile de înscriere, modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere se reglementează prin ordine ale M.A.I. și prin metodologii elaborate în acest sens.

Misiunea educațională a școlii orădene este de a forma polițiști de frontieră în spiritul respectării principiilor statului de drept, a democrației, dragostei şi devotamentului faţă de ţară, a trecutului istoric şi a tradițiilor poporului român.

Acordarea pentru școala orădeană de către Agenția europeană  Frontex a statutului de Academie parteneră și câștigarea distincției „Școală Europeană 2013”, în urma unei competiții severe organizate la nivel național  este o recunoaștere a valorii activității și implicării acesteia.  Prin serviciile educaționale de calitate oferite pe parcursul școlarizării asigură absolvenților un profil profesional european și capabilitatea de interoperabilitate în cadrul misiunilor comune europene în vederea asigurării unui nivel uniform de control și supraveghere la frontiere, ca o condiție imperativă pentru libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene și o componentă fundamentală a spațiului de libertate, securitate și justiție.

Deschiderea de colaborare directă cu alte instituții de pregătire din Europa reprezintă o constantă a managementului școlii în a oferi elevilor şi personalului o pregătire diversificată, la standarde ridicate de calitate, coerentă şi adecvată exigențelor pregătirii polițienești a Europei, în continuă configurare.

Pentru a pregăti la un nivel înalt viitorii polițiști de frontieră, s-au amenajat, cu precădere prin eforturi proprii, un număr de 10 cabinete de învățământ, având ca scop instruirea și autoinstruirea elevilor. Școala dispune de o bază material-didactică corespunzătoare care asigură derularea unui învățământ modern, ancorat la cerințele și standardele europene.

În paralel se desfășoară o intensă și diversificată activitate cultural-sportivă concretizată prin participarea la festivaluri, simpozioane, conferințe, seminarii științifice, lansări de carte, spectacole și altele.

În desfășurarea activităților sportive din școală, un rol deosebit de important îl are Asociația Sportivă „AVRAM IANCU” a școlii, cu mai multe secții (călărie, orientare turistică, șah, tir, judo-karate), cunoscută atât pe plan intern cât și internațional, mai ales prin performanțele deosebite ale secției de călărie.