↬ Atenție! Suportul pentru JavaScript nu este disponibil.

      Pentru a funcționa corect, eAdmitere.ro necesită ca suportul pentru JavaScript să fie activat. Vă rugăm să verificați configurația browser-ului.

Mă crezi sau nu mă crezi, dar sunt chiar subiectele pe care le-am avut la examenul de admitere în poliție. eAdmitere.ro mi-a dat pontul!

eAdmitere.ro ↬ Poliție? Cea mai bună ofertă de teste pentru admitere. Pur și simplu!

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu" - Târgu - Ocna

„Cea mai nobilă preocupare a omului e omul.” G.E.Lessing

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu - Ocna

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu – Ocna, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei, face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială în vederea obţinerii calificării de „agent de penitenciare”, conform Hotărârii de guvern nr. 756/12.10.2016.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1), Secţiunea a 9-a „Învăţământul militar preuniversitar”, din Legea nr. 1/2011 – „Legea educaţiei naţionale”, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna este, începând cu anul şcolar 2013/2014, acreditată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale cu nr. 3652/29.04.2013 ca instituţie de învăţământ postliceal militar, nivelul 3 avansat, învăţământ de zi (conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 595/08.08.2014, nivelul 3 avansat a fost echivalat cu nivelul 5 de calificare).

Societatea contemporană se află într-un proces accelerat de schimbare. Şi, parcă mai mult ca niciodată, schimbările de structură ating toate componentele vieţii sociale şi  economice, dar şi mentalităţile, practicile sociale, comportamentele umane.

Nu putem afirma cu certitudine că, la nivel formal, sarcina asumării, promovării şi susţinerii schimbării la nivelul concepţiilor şi mentalităţilor umane revine primordial instituţiilor de învăţământ, care susţin educarea, formarea şi pregătirea tinerilor, însă ne putem pronunţa cu certitudine că astfel de instituţii au menirea de a crea mediul prielnic ca aceşti vectori ai schimbării să se dezvolte sănătos, să-şi construiască corect un sistem de valori morale, civice şi ideologice care să favorizeze schimbarea.

Nouă nu ne rămâne decât să conştientizăm realitatea că avem spre educare și pregătire tineri entuziaşti şi curajoşi față de care trebuie să avem încredere că vor fi capabili să ducă la bun sfârşit ceea ce predecesorii au început, ar fi dorit cândva să înceapă sau nu au reuşit să ducă până la capăt.

Atingerea şi menţinerea unui stan­dar­d ridicat în formarea şi pregătirea personalului este posibilă numai în condiţiile orientării spre performanţă a activităţii educaţionale, prin îmbunătăţirea continuă a metodelor didactice şi a rezulta­telor, un management performant, o politică financiară adecvată utilizării raţionale a resurselor alocate şi atragerii de noi resurse, prin angajarea unei atitudini participative şi responsabile din partea întregului personal, dar şi prin 

implicarea directă a administraţiei centrale şi a personalului din sistemul penitenciar, în general, în acest proces deosebit de complex.

Şcoala are acest potenţial, are această disponibilitate şi, mai mult decât atât, are responsabilitatea asumată deja, de a încerca să asigure respectarea standardelor moderne privind performanţa şi calitatea în procesul educaţional.